Burgos, H., Castellanos, S. y Viteri, J. P. (2017) «Link», post(s), 3(1). doi: 10.18272/posts.v3i1.1002.