González, M. «Sovereignty Within Feminist International Relations Theory». El Outsider, vol. 6, mayo de 2021, pp. 33-43, doi:10.18272/eo.v6i0.2049.