González, Melissa. 2021. «Sovereignty Within Feminist International Relations Theory». El Outsider 6 (mayo):33-43. https://doi.org/10.18272/eo.v6i0.2049.