Silva, A. (2021). Spot Alumni. El Outsider, 6, 4. https://doi.org/10.18272/eo.v6i0.2214